Oferta - wstępne informacje

Dom pogrzebowy NERO-FALKOWSKI organizuje i obsługuje w mieście Bydgoszcz, w Fordonie oraz na terenie całego kraju pogrzeby tradycyjne i kremacje zarówno wyznaniowe jak i świeckie na wszystkich cmentarzach komunalnych i parafialnych.

Odbieramy zmarłych z mieszkań, wszystkich szpitali, hospicjów, domów seniora.

Oferujemy pełen zakres usług takich jak:

- pogrzeb,

- kremacja,

- ekshumacja.

Oferujemy profesjonalną obsługę i nowoczesną chłodnię, oraz krajowy i międzynarodowy transport zwłok, do Polski, w szczególności obejmując województwo kujawsko-pomorskie.

Usługi pogrzebowe, kremacje i ekshumacje świadczymy kompleksowo - od momentu zgłoszenia zgonu wyręczamy na życzenie klienta w załatwieniu formalności w szpitalach, urzędach (ZUS, KRUS i in.), kościołach i na cmentarzach oraz w przeprowadzeniu formalności mających na celu uzyskać zasiłek pogrzebowy.

Jednocześnie wyręczamy z takich zajęć jak:

- przygotowanie zmarłego do pogrzebu,

- planowanie pogrzebu,

- organizacja ceremonii pogrzebowej.

Istnieje możliwość skorzystania z bezgotówkowego finansowania kosztów pogrzebu w ramach wyznaczonych przez zasiłek pogrzebowy ZUS, KRUS, policja, wojsko i inne. W takim wypadku my pokrywamy wydatki związane z pogrzebem, natomiast nie zużytą część zasiłku pogrzebowego wypłacamy Państwu w naszych biurach.